Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag inlichtingen aan voor de verkoop of aankoop van vastgoed.

Stad Leuven neemt op 2 januari 2024 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik. Het is die dag mogelijk om vanaf 9 uur uw aanvraag te doen voor stedenbouwkundige inlichtingen via VIP.
Aanvragen voor een vergund geachte opdeling zijn vanaf 2 januari mogelijk via een nieuwe toepassing. De info en aanvraagprocedure zullen beschreven zijn op https://leuven.be/vergund-geachte-toestand-aanvragen

Als aanvrager betekent dat we vanaf die datum alleen nog aanvragen vastgoedinfo behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (webloket/e-mailadres) bereikt, verwijzen we door. 

Voor een vlot verloop, voeren wij van 23 december tot en met 1 januari een aanvragenstop in op ons huidig notarisloket. Dit zowel voor stedenbouwkundige inlichtingen als vergund geachte opdelingen.

Lopende aanvragen worden op de oude manier afgehandeld. Je documenten kan je tot en met 31 december 2023 downloaden via https://notarisinfo.leuven.be/nl
Vanaf 1 januari zijn je niet-gedownloade documenten alleen opvraagbaar via notarisinfo@leuven.be

Hou rekening met verbeterpunten in de beginfase. Je kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via http://vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be

Welke informatie kan je opvragen?

Vergund geachte toestand

Werd je pand opgedeeld voor de vergunningsplicht (voor 1 mei 2000)? Dan kan je bij de stad navragen of die opdeling aanwezig mag zijn zonder dat je een vergunning nodig hebt. Je doet dit door een 'vergund geachte toestand' aan te vragen. Let op: bij het indienen van je aanvraag ga je automatisch akkoord met een kost van 74 euro. Wij vragen u om goed na te gaan of u de juiste procedure heeft gekozen. Je moet elke aanvraag te betalen vanaf het moment dat deze is ingediend, ook als je een verkeerde procedure heeft gekozen.

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren je over de gewestelijke of gemeentelijke regels die van toepassing zijn op het eigendom. Je hebt deze informatie nodig voor de verkoopakte. Doe je aanvraag bij het begin van de verkoop van het goed. Let op: bij het indienen van je aanvraag ga je automatisch akkoord met een kost van 148 euro. Dit sinds 01/01/2023 wegens indexatie.
De layout van het afgeleverd document is recent gewijzigd. De kwaliteit en inhoud van de inlichtingen bleef echter dezelfde.

Je krijgt nu alle nodige informatie in 1 document, opgedeeld in hoofdstukken:
1. Identificatie van het onroerend goed 2. Plannenregister 3. Omgevingsvergunningen
4. Vergunningenregister en digitale bouwaanvraag 5. Milieudossiers 6. Inlichtingen vastgoedinformatie