Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag inlichtingen aan voor de verkoop of aankoop van vastgoed.

Via dit webloket kan je notariële inlichtingen aanvragen voor Leuven en deelgemeenten.

Welke informatie kan je opvragen?

Vergund geachte toestand

Werd je pand opgedeeld voor de vergunningsplicht (voor 1 mei 2000)? Dan kan je bij de stad navragen of die opdeling aanwezig mag zijn zonder dat je een vergunning nodig hebt. Je doet dit door een 'vergund geachte toestand' aan te vragen. Let op: bij het indienen van je aanvraag ga je automatisch akkoord met een kost van 74 euro. Wij vragen u om goed na te gaan of u de juiste procedure heeft gekozen. U dient elke aanvraag te betalen vanaf het moment dat deze is ingediend, ook als u een verkeerde procedure heeft gekozen.

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren je over de gewestelijke of gemeentelijke regels die van toepassing zijn op het eigendom. Je hebt deze informatie nodig voor de verkoopakte. Doe je aanvraag bij het begin van de verkoop van het goed. Let op: bij het indienen van je aanvraag ga je automatisch akkoord met een kost van 148 euro. Dit sinds 01/01/2023 wegens indexatie.
De layout van het afgeleverd document is recent gewijzigd. De kwaliteit en inhoud van de inlichtingen bleef echter dezelfde.

Je krijgt nu alle nodige informatie in 1 document, opgedeeld in hoofdstukken:
1. Identificatie van het onroerend goed 2. Plannenregister 3. Omgevingsvergunningen
4. Vergunningenregister en digitale bouwaanvraag 5. Milieudossiers 6. Inlichtingen vastgoedinformatie